Vaihtoehtoja oman sisällön julkaisemiseen verkossa

Blogger.com
Jos halut kirjoitella blogi tyylisesti. Helppokäyttöinen ja ilmainen.

WordPress.com
Tällä voit luoda joko verkkosivuntai blogin. Hiukan monimutkaisempi kuin Blogger, mutta voit muoka sivustosi ulkonäköä enemmän.

Jos olet valmis käyttämään hiukan rahaa voit myös ostaa verkkojulkaisullesi tilan joltain palvelun tarjoajalta ja asentaa siihen haluamasi julkaisujärjestelmän.Yksi suosituimmista julkaisujärjestelmistä on wordpress.org. Muista vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Drupal tai Joomla. Tällöin vain taitosi rajoittavat sitä millainen sivustosi voi olla.

Kotisivujen teosta tai blogin kirjoittamisesta löytyy paljon tietoa verkosta. Lue monesta lähteestä ja tutustu eri vaihtoehtoihin.